MUDr. VLADIMIR SAVČENKO

Tvůrce nové psychologie 21. století, doktor preventivní medicíny

Jak vytvářet vztahy

Lidé si často stěžují na špatné vztahy, ale nikdo si nestěžuje na své špatné vlastnosti a neumění komunikovat.

Vladimir Savčenko

           Pojďme se teď podívat, co nám reálně dává tato definice a jak ji můžeme využít při budování vztahů. Pro začátek je nutné pochopit, že:

          Při komunikaci a vytváření vztahů je vždy přítomna (ať už skrytě nebo zjevně) výměna (bartr, obchod atd.). Předmětem „obchodování“ je soubor všech našich vlastností, od fyzických (tělo) po duchovní, a možnosti s nimi spojené. Např. romanticky, ezotericky i nábožensky naladění lidé nechtějí vůbec ani přemýšlet o obchodování nebo výměně ve vztazích. Pro ně je to nepřijatelné a nepříjemné. „Umí“ jen nezištně dávat. A nejvíc ze všeho se jim líbí rozdávat „lásku“. Ale podstata vztahů se proto nemění. Navíc uvědomělá a oboustranně výhodná výměna vlastností ve vztazích přináší vždy uspokojení, radost a rozvoj. Například ve vztahu mezi partnery nebo v manželství, nezávisle na jejich finančním, materiálním nebo sociálním postavení, existuje deset základních položek, jejichž prostřednictvím si vyměňují své vlastnosti. A právě ony reálně ukazují, v jakém stavu se nachází jejich vztahy. Zde jsou zmíněné položky:

Doteky

Doteky bývají různé. Jeden dotek může často znamenat více než desítky slov. Ženám je to velmi dobře známé. Dotek jako forma neverbální komunikace se stává vybraným nástrojem k projevení našich vlastností.

Pohlazení

Líbí se nám někoho hladit a když někdo hladí nás. Je to přirozená a příjemná psychofyziologická potřeba a v dobrých vztazích se projevuje velmi často. Jestli vás přestali hladit, nebo časem hladí čím dál méně, znamená to, že buď hladí někoho jiného, nebo hladit vás už jim nepřináší takové uspokojení.

Emoce

Emocionální projevy ve vztazích mají dosti velký význam. Čím více pozitivních emocí, tím jsou vztahy bohatší. Negativní emoce narušují vztahy a zanechávají nepříjemné vzpomínky.

Pocity

Umění cítit partnera i situaci. Nebát se projevovat své pocity. Umět poskytnout citové uspokojení jeden druhému. Estetické projevy pocitů velmi obohacují vztahy.

Myšlenky

Ve vztazích si neustále vyměňujeme své myšlenky. Vyslovujeme je nahlas nebo v duchu jen pro sebe. Kolik je pozitivního, negativního nebo depresivního ve vašich myšlenkách a ve vaší komunikaci? Líbí se vám váš způsob projevu myšlenek a poskytuje uspokojení vašemu partnerovi?

Energie

Jelikož jsme ve skutečnosti energetickou strukturou, neustále probíhá uvědomělá nebo neuvědomělá výměna energie. Kvalita vysílané energie je určena vaší náladou, smyslem pro humor, pozitivními myšlenkami a emocemi, zdravím vašeho těla. Už jsme si říkali, že ztráta energie ve vztazích a při komunikaci je signálem upozorňujícím na problém. V takových situacích se lidé energeticky „uzavírají“, aby neztráceli energii. To znamená, že omezují komunikaci buďto mlčením, nebo přechází na úroveň „technické komunikace“. Potlačují emoce i pocity a snaží se „nevšímat“ si jeden druhého. To je nejrozšířenější chyba. Je nutné se co nejrychleji vrátit k jednacímu stolu a obnovit pozitivní výměnu energie.

Teplo

Nemám ani tak na mysli fyzické teplo, ale spíše duševní. To je charakteristicky bližší ženám než mužům. Právě odsud také vznikly fráze: Žena vytváří teplo a útulnost domova. Je ochránkyní domácího krbu. Její duševní teplo může zahřát…, atd. Ženské teplo, to je především její dobrovolná starost o toho, kdo je jí drahý. Manžel, děti, blízký, nebo nemocný člověk. Jakmile se však její starostlivost přemění na nedobrovolnou povinnost, ani žena, ani ostatní lidé již z toho nemají žádnou radost. Při existenci vhodného objektu je však pro ženu dávání tepla velkým uspokojením. Ale jestli není komu dávat teplo a ono se neustále hromadí, začíná se žena vařit ve svém vlastním teple. A tak hledá způsoby, jak se jej zbavit. Následky tohoto procesu jsou nepředvídatelné. Od různých forem feminismu a emancipace až po depresivní stavy. Také anorexie a bulimie. Žena si pořizuje domácí zvíře, propadá ezoterice, nebo se začne účastnit různých charitativních událostí. Jakkoliv to je, žena pro sebe pouze zkouší najít odbyt tepla. Ale jestli hlavním spotřebitelem jejího tepla není muž, (pro lesbu partnerka), tak všechny ostatní varianty (děti, příbuzní, charita, práce, sport atd.) budou jen dočasné a ve skutečnosti nevyřeší problém. Do své chladné a prázdné postele si charitu, příbuzného, nebo 13leté dítě nevezmete.

          Příznačným příkladem nevyužívání manželčina tepla manželem byla princezna Diana. Její charitativní akce a družba s Matkou Terezou jí alespoň nějak pomáhaly rozdávat své duševní teplo. Všichni z ní byli nadšeni, ale tím se jí neulehčilo. Jakmile se však u ní objevil milovaný muž, opět se začala cítit ženou a byla šťastná.

          Úspěšným potlačením duševního tepla je hrdé prohlášení ženy, že ona už muže nepotřebuje. I bez něho je jí dobře. Na světě je přece mnoho dalších zajímavých věcí, kromě toho jednobuněčného stvoření.

          Také muži mohou být nositeli duševního tepla, ale u většiny z nich byla tato schopnost vykastrována, nebo potlačena. Stalo se to už v dětství díky „výchově“, nebo v armádě v období formování osobnosti. Víme, že chlapečky učí neplakat, neprojevovat emoce (jako příznak slabosti), být silným. Chránit, válčit, zabíjet. Proto budou muži vždy hledat teplo u žen (nezávisle na tom, jestli jim dala toto teplo matka v dětství nebo ne). Paradox je v tom, že přes existenci potřeby ženského tepla nejsou muži často schopni ocenit to, co jim žena dává. Ženy to samozřejmě zraňuje. U mužů je však schopnost hodnotit potlačená výchovou a falešnými prioritami.

Světlo

Světlo je více charakteristické pro muže. Je to jeho charakter, síla vůle, charizma. Jeho chování, skutky a schopnosti. To všechno má velký účinek na ženy. Prostě je to vzrušuje. To je pochopitelné, protože přání najít pro své děti to nejlepší, co může muž nabídnout, je v ženách hluboce zakořeněné. Cítí se pak šťastná, když muž v její přítomnosti projevuje takové vlastnosti. Muži se líbí oslňovat ženu září svého „světla“. A když není koho oslňovat, musí zákonitě oslňovat sám sebe. Nespotřebovávání mužského světla dovede muže v lepším případě k workoholismu, ezoterice, duchařině. V horším případě k alkoholismu, drogové závislosti a depresím. Muž se může stát zjevným nebo skrytým odpůrcem žen, cynikem, sexuálním deviantem.

          Nahromaděné světlo (stejně tak jako teplo), které je dlouho nevyužité, nebo se využívá nesprávným směrem, znamená velmi špatnou kombinaci. Muži na rozdíl od žen snášejí snáze neupotřebené světlo.

          U současného modelu muže je velmi málo vlastního světla a už vůbec ne kvalitního světla. Proto velmi často používají doplňkové „světlo“ peněz, aut, postavení, majetku atd. Ženy se na to často nachytají, a když po čase zjistí, jakým světlem byly oslněny, většina začne chápat, že to vše nebylo nic jiného než náhražka. A světlo, ke kterému se tolik upínaly, vlastně ani neviděly. Nemožnost dávat světlo ženám, snášejí muži lépe. Zaměří se na práci, sport aj. Navíc mužské světlo – to je konkurence, ve smyslu u koho je jasnější světlo, a to nejen to své, ale i doplňkové.

          Ženy se ovšem také jeví jako potenciální nositelé světla. Okouzlující, výrazná a přitažlivá žena září. Většina mužů takovou ženu chce ve všech svých vztazích. Jenom náboženství, morálce a společnosti není taková žena potřebná. Všechno bylo zničeno v dětství výchovou a společenskými názory. Skromnost, obětavost, povinná starostlivost, nápomocnost, závislost na muži, to jsou některé příčiny potlačení ženského světla.

          Aby ženy přežily v podmínkách mužského světa, začínají do sebe impregnovat (pro ně cizorodé světlo) mužské vlastnosti, realizují se v byznyse, v mužských sportovních disciplínách, policii, armádě, politice (Margaret Thatcherová – železná lady) atd. Ztotožňujíce se s mužskými vlastnostmi, ztrácejí ženy svou ženskost a mění se v hermafrodity s fosforeskujícím teplem. U mužů taková kombinace zákonitě vyvolává ne úplně adekvátní reakce. Ženy si pak stěžují, že se muži bojí „úspěšných“ žen. Ano, straší je ženské tělo s mužským obsahem. Pro tu samou příčinu odrazují ženy zženštilí muži s přebytečným množstvím ženského tepla. Takové muže se chce jen obejmout a plakat. Ale konec konců všichni najdou svůj protějšek a jsou svým způsobem šťastní.

Sex

Sex je svéráznou formou komunikace mezi mužem a ženou. Zde existují všechny druhy výměny: dotek, pohlazení, emoce, pocity, myšlenky, energie, teplo a světlo. Člověk začíná se sexem, když už má více méně „zformované“ určité vlastnosti a intimní vztahy se jeví jako dobrý prostředek, aby tyto vlastnosti projevoval a rozvíjel dál. Základem dobrých sexuálních vztahů je kultura komunikace v každodenním životě. Pouze na její bázi je možné vytvořit sexuální kulturu. Pravidlo je velmi prosté: Mluvit o sexu je stejně tak důležité jako sex samotný. Pokud na toto téma nemluvíte otevřeně, znamená to, že:

Váš sex je tak špatný, že je lepší o tom nemluvit. Potom s ním raději přestaňte, nebo se o něm začněte bavit, jestliže jsou vaše ostatní formy výměny v pořádku.

Váš sex je tak dobrý, že prostě nemáte slov. Ale vděčnost ve smyslu komplimentů nikdy neuškodí.

Cítíte potřebu změny, nebo zlepšení vašich sexuálních vztahů, ale komplexy ve vaší hlavě vám nedovolí to udělat. Potom si ujasněte, co je pro vás důležitější, a začněte konat.

          Teď si můžete položit několik otázek. Jaké své vlastnosti mohu nabídnout na výměnu? Dovolují mi mé komunikační schopnosti cítit se komfortně v komunikaci s jakýmkoliv člověkem? Jsem zajímavý v první řadě sám pro sebe? Pokud ne, tak jak mohu být zajímavým pro někoho jiného? Nestojí za to trápit se tím. Najdete si někoho stejně nezajímavého, jako jste i vy, a spolu vám bude veselo.

           Malá vsuvka. Lidské vlastnosti a umění komunikovat dnes málokoho zajímají. Místo toho stačí být COOL: módní oblečení (přitom nevkusný styl), nějaký image (pokud nejsi sám osobnost), značkové doplňky (pokud to dovolují finance), tetování (působí drsňácky), piercing (alespoň nějak zkrášlit tvář nedotčenou intelektem), drahý parfém (pro odstranění zápachu rozkládajícího se těla), barevný účes s názvem „čím horší, tím lepší“ (ten je místo mozku), cigarety nebo tráva (pro meditaci a duchovní rozvoj), alkohol a energetické nápoje (na vypnutí mozku, ale aby se dalo ještě nějak hýbat). Všechny tyhle „vlastnosti“ korunují komunikativní schopnosti typu: „Pokud se slyším, to znamená, že něco říkám“. Konec vsuvky.

          Pokud chcete mít doopravdy dobré vztahy, musíte nevyhnutelně zdokonalovat své vlastnosti a umění komunikace. Fyzické prostředky (peníze, dům, auto, věci atd.) budou buďto příjemným doplňkem vaší osobnosti, nebo bude vaše „osobnost“ laciným doplňkem k nim. Při používání mé definice pravděpodobnost vzniku nepochopení ve vztazích prudce klesá. A to „nepochopení“ bude spíše výjimkou nežli pravidlem.

 

Pokračování článku o tom jaká je 10. položka najdete v knize Proč vaše vztahy nefungují, kterou si můžete pořídit v našem e-shopu.

MINIKURZ ZDRAVÍ
a dobrých vztahů
(8 dílů)

ZDARMA

 Dozvíte se jaká strava je přirozená pro lidské tělo a najdete zde konkrétní recepty
 Naučíte se základní cvičení jen s vlastním tělem
 Objevíte 10 položek kvalitního vztahu a v testu zjistíte jak na tom jste :-)

 Vyplňte jméno, e-mail a vstupte do kurzu ZDARMA

Článek je z knihy

 Proč vaše vztahy nefungují?