Závazná přihláška na seminář

Prešov 1.-2.4. 2017

Pro dokončení registrace pošlete prosím zálohu 50 EUR, nebo 1.500,- Kč na jeden z účtů.
Zálohu je potřeba zaplatit nejpozději 4 dny před začátkem semináře.

Záloha je nevratná. V případě, že nemůžete přijet, můžete za sebe poslat náhradu. Zbývající částku zaplatíte při prezentaci před započetím semináře.

Záloha 50 EUR, nebo 1.500,- Kč
Jako variabilní symbol použijte číslo telefonu, které jste zadali do formuláře.

Čísla účtů pro platbu:
Česká republika:   2200 462 161/2010   FIO banka
Slovensko:           207 600 4656/0200 VUB banka
Kod IBAN:           SK1402000000002076004656