Firemní kurzy


 

Motto:
„Nejdůležitější dovednost, kterou by měl člověk ovládat, je umění vytvářet vztahy“.

3 základní složky, které bezprostředně ovlivňují náš život a dělají nás úspěšnými:
 - Psychika
 - Pohyb
 - Strava

Psychika:
„Ryba i vztahy začínají hnít od hlavy“
- Co je vlastně to, co hnije v naší hlavě a neumožňuje nám vytvářet konstruktivní komunikaci a kvalitní vztahy?
- Je dobré vědět, že špatná komunikace neexistuje. Komunikace je pouze přenos dat - informací.
- Díky komunikaci předáváme jeden druhému to, co máme v hlavě.
- Kvalita komunikace je podmíněna kvalitou myšlenkových programů (softwaru našeho biopočítače).

Pohyb a strava
„Zdraví si nemůžeme koupit, ale můžeme jím platit“
Dobrý manažer musí být zdravý, aby dlouhodobě zvládal své úkoly a byl vzorem pro tým. Tělo je nedílnou součástí komunikace a vztahu. Je třeba o něj pečovat stejně jako o psychiku. K tomu slouží dva prostředky:
- Pohyb – dobrá fyzická kondice pomáhá lépe zvládat psychickou zátěž
- Strava - přirozená strava je zárukou dobrého zdraví a dlouhověkosti

Jaká je naše nabídka a v čem jsme jiní?
Naše koncepce komunikačních dovedností, vychází z motta:
„Není čisto tam, kde se uklízí, ale tam kde se nešpiní.“

To znamená, že se nezabýváme řešením důsledků špatné komunikace tak zvaného „komunikačního odpadu“, jako je zloba, křivda, pomluvy, nedorozumění, agresivita, ponižování a urážky, napětí, destruktivní manipulace a stres.
Místo toho dáváme návod, jak si udržet vnitřní psychickou, citovou, emocionální a energetickou rovnováhu v jakékoliv „obtížné situaci“.
To znamená, že:
„Krásné a konstruktivní vztahy nejsou ty, ve kterých se pravidelně zbavujeme komunikačního odpadu, ale ty, ve kterých jej nevytváříme.“
Uvědomujeme si, že úspěch jakékoliv firmy spočívá v profesionálních a komunikačních dovednostech zaměstnanců, managementu a nejvyššího vedení. Každý člen firmy musí umět konstruktivně komunikovat, být schopen řešit jakékoliv obtížné situace a být imunní vůči stresu a negativním emocím. Tzn. psychologický gramotný, duševně zdravý a emocionálně zralý ponížený a urážený být nemůže. Právě takový člověk, může být přínosem pro jakoukoliv koncepci firmy.

Nabízená koncepce umožňuje výrazně zvýšit úroveň:
- sebeuvědomění a pochopení dalších lidí
- vnitřní rovnováhy a pozitivního myšlení
- kreditu důvěry ve vztazích
- kreativity a spontánnosti v komunikaci
- tvůrčího potenciálu a přání ho realizovat
- sebereflexe a konstruktivní sebekritiky
- kvality fyzického a psychického zdraví
- energetického potenciálu člověka
- zvýšení vašeho sebevědomí

Co se naučíte?
- Vedoucí pracovníci budou umět vytvořit atmosféru spolupráce a
spokojenosti. To vede k většímu výkonu týmu a menší fluktuaci
zaměstnanců a tím zvýšení produktivity a snížení nákladů firmy.
- Díky novému způsobu komunikace nebudete potřebovat další
školení na asertivitu, zvládání stresu, vyjednávání apod.
- Budete umět jasně vyslovit své požadavky a nabídky vůči klientům,
kolegům v práci i členům rodiny. Jednoduše navodíte atmosféru
spolupráce.
- Naučíte se adekvátně reagovat v situacích s agresivními a útočnými
lidmi, mít takovou situaci pod kontrolou a řídit ji.
- Maximálně eliminovat své negativní emoce a soustředit se na
činnost, kterou děláte.
- Naučíte se, jak vědomě oddělovat pracovní a osobní život.

V případě zájmu prosím pošlete e-mail na adresu info@savcenko.org