MUDr. VLADIMIR SAVČENKO

Psychologická gramotnost rodičů a učitelů
při vzdělání a výchově dětí

Motto:
"Neučíte se proto abyste věděli, zapamatovali si,
  naučili se něco, nebo udělali zkoušku,
  ale proto, abyste se naučili dělat to co je potřebné
  pro praktický život"

  Současný model osobnosti pedagoga zaostalý, neohebný, málo kreativní a zkostnatělý spoustou zbytečných formalit. Zároveň je připravenost párů k rodičovství absolutně nedostačující. Psychologická gramotnost a duševní zdraví vůbec neodpovídá zatížení a potřebám jež jsou kladeny na pedagogy a rodiče v současné době. Nedokonalý systém školství a vzdělávací programy na vysoké škole vytváří nekompetentní a zaostalý model pedagoga. V důsledku toho školy, nepřipravují studenty k reálnému životu. Podstatou mnou nabízených kurzů, kterými prošlo 150 pedagogů bylo zbavit se omezujících přesvědčení, neadekvátního chování a emocionálních reakcí. Zvýšit psychologickou gramotnost, tím pádem přestat tvořit komunikační odpad (zlost, podrážděnost, nejistota, poníženost, urážlivost, strach, obavy, pocit provinilosti, apatie, deprese atd.). Rozvíjet kreativitu, spontánnost, emocionální i psychickou flexibilitu a uvědomělou sebereflexi. Pedagog musí umět zajímavě, kreativně, inspirativně a jednoduše předávat studentům látku ze svého předmětu. Pedagog musí být mistrem komunikace, ovládat konstruktivní manipulaci, řeč těla, být dobrý herec, dbát o svůj vzhled i oblečení.

V současnosti používaná „psychologie“ je na úrovni předminulého století. V dnešní době  vzdělání pedagogů nemá nic společného s praktickou psychologií. Jedná se spíše o primitivní asertivitu, kterou považuji za „make-up na kuří oka“.

 Dnes je nezbytná psychotechnologie, která úspěšně a efektivně v krátké době řeší problémy, úkoly, cíle vzdělání a výchovy. Na svých seminářích předávám psychotechnologii pro pedagogy i rodiče jako nástroj prostřednictvím, kterého ihned pochopíte jak vyřešit problémy, které řešíte léta.

Taky jsem zjistil, že schopnost učit se je u samotných pedagogů nerozvinutá, což je dáno školským systémem. Ten nevyvolává zdravou potřebu pedagoga k sebepoznání, seberealizaci i sebereflexi.

V současném školství nevidím žádné chyby, protože školský systém je jedna velká chyba. Škola, která nepřipravuje člověka k životu, je zbytečná. Existence policie, justice, zákonů, vězení, různých druhů nápravných ústavů, jenom potvrzuje nefunkčnost školského systému. Jednoduše řečeno, školství by mělo být „továrnou“ na výrobu uvědomělých, samostatných, kreativních, zodpovědných a psychologicky gramotných občanů. Pedagogové mají svázané ruce a lidé na ministerstvu školství nemají ponětí o oboru, který řídí. Studenti se nemohou vyvinout v někoho, kdo by to mohl změnit, protože jsou vychovaní tímto systémem a berou jej jako správný a samozřejmý. Pedagogové jsou nelítostně hozeni do první linie v boji s nefunkčním systémem. To znamená, že z jedné strany musí čelit absolutní nepřipravenosti rodičů k rodičovství, kteří se zbavují své zodpovědnosti a přehazují jí na školu. Z druhé strany nekompetentnosti ministerstva školství a z třetí strany mizernému platu. Za těchto podmínek je zlepšení školství nemožné. Pro studenty je škola „nevyhnutelné zlo“, povinná ztráta času, ale nikoliv radostný proces sebepoznání, seberealizace a příprava na úspěšný život.

 

Zde je několik podstatných věcí, které je potřeba změnit:

  1. Zaostalý systém přípravy pedagogů. To znamená zvýšit úroveň psychologické gramotnosti, více tréningu a reálné praxe Nácvik modelových situací, zlepšení komunikačních dovedností.
  2. Jenom pedagog musí být tvůrcem školského procesu (nikoliv ministerstvo) a přebrat veškerou zodpovědnost za jeho funkčnost a úspěšnost.
  3. Pedagogové musí mít jasně zadefinované priority, hodnoty a podmínky prostřednictvím kterých bude mít proces vzdělávání mladé generace maximální úspěšnost.
  4. Větší zapojenost a zodpovědnost rodičů do procesu vzdělávání jejich dětí.
  5. Škola musí přestat být módní přehlídkou studentů. Základní a střední škola musí mít stylovou moderní uniformu pro své studenty, která bude napomáhat procesu výuky a zabrání zbytečnému odpoutávání pozornosti od důležitých věcí na to kdo je v čem oblečený.
  6. Studenti musí být aktivně vtaženi do bezprostředního procesu výuky. Na druhém stupni musí vzniknout soběstačná studentská samospráva, která bude poskytovat zpětnou vazbu a bude tak aktivně spolu s pedagogy spoluvytvářet proces výuky.
  7. Od základů změnit systém tělovýchovy. Dát větší důraz na fyzickou zdatnost, obratnost a fyzické zdraví studentů. Zároveň zvýšit počet hodin. Můj návrh je systém Marka Trávníčka (slovenský génius na tělovýchovu).
  8. Škola spolu s rodiči musí vést děti ke zdravému způsobu života. To se týká především přehodnocení stravovacího systému doma i ve školách, který bude automaticky podporovat zlepšení psychické i fyzické zdatnosti.
  9. Zavést hodiny psychologie, komunikace a nácviku komunikačních dovedností i pro žáky.

Pokud vás tato informace zaujala, můžete navštívit naše přednášky, semináře, nebo přijďte na konzultaci, či víkendový individuální výcvik. V případě, že byste chtěli zorganizovat seminář v místě vašeho bydliště, napište nám e-mail na adresu info@savcenko.org a dohodneme se na podmínkách.

Zkušenosti absolventů

Savčenko je jeden z najinšpiratívnejších ľudí, akých som stretol v živote, a ťažko si ho niekto, kto ho uvidí, nevšimne. Jeho koncept oslobodenia sa od vplyvov morálky, náboženstva a kultúry a žitia v prítomnosti je skvelý. Samozrejme závisí aj od účastníkov kurzu, čo z toho, čo si vypočujú, aj zrealizujú. Možnosti, ktoré život ponúka, sú všeobecne podstatne väčšie, ako väčšina z nás využíva, a realizácia Savčenkových konceptov je dobrá príležitosť, ako zlepšiť svoj život, posunúť vlastnú kreativitu ďalej a starať sa len o reálne problémy. Je to zmes informácií, po ktorej využití som sa aj sám stal atraktívnejším, a aj atraktívnejším pre druhé pohlavie.
Pavel Polónyiprekladateľ
Seminář Esence mužnosti byl pro mne šok. Zjistil jsem, že ve svém manželství jsem dělal téměř všechno špatně. Najednou mi bylo jasné proč náš vztah ztroskotal. Zjistil jsem, že pro ženu je velmi důležité aby muž byl vůdce smečky (hlava rodiny). Pokud se není schopen udržet na této pozici vztah skončil a žena s ním podle toho zachází. Dostává se mnohdy do role dalšího dítěte. Dnes už vím, že nás ženy stále testují, zda jsme ti "vůdcové smečky". Dozvěděl jsem se jak s námi ženy manipulují a jak se v takových situacích chovat. Uviděl jsem podrobný obraz partnerské lásky a porozuměl mu. Dostal jsem konkrétní návody co dělat aby se ze mně stal chlap, který rozumí tomu co se ve vztahu děje a má to pod kontrolou. Díky Vlado, můj život se hodně změnil.
Kristian