Webinář zdarma s MUDr. Vladimirem Savčenkem

Ryba i vztahy začínají hnít od hlavy

Samozřejmě, že je to metafora. Nicméně nám přesně ukazuje, kde se nachází všechny naše problémy. Jinými slovy, vše co vnášíme do našich vztahů, je projekcí toho, co se nachází u nás v hlavě.

Pondělí 16.5. 2016
od 20:00 – 21:30
ve vašem počítači

Před začátkem vám pošleme e-mail s připomínkou a odkazem na webinář.


„Ryba i vztahy začínají hnít od hlavy“

Samozřejmě, že je to metafora. Nicméně nám přesně ukazuje, kde se nachází všechny naše problémy. Jinými slovy, vše co vnášíme do našich vztahů, je projekcí toho, co se nachází u nás v hlavě.

- Naše paměť (vzpomínky)
- Naše výchova
- Naše přesvědčení
- Naše naděje, přání a očekávání
- Naše názory
- Naše víra nebo pochyby
- Naše představy
- Naše vědomosti a zkušenosti
- Naše hodnoty a priority atd.

A teď mi řekněte, co z toho všeho může hnít?

Odpověď na tuto otázku a mnohem více se dozvíte
na webináři zdarma v pondělí 16.5. 2016 od 20:00 – 21:30

Před začátkem vám pošleme e-mail s připomínkou a odkazem na webinář.

Motto:
„Psychologicky gramotný, emocionálně zralý a fyzicky zdravý člověk, 
  ponížený, uražený ani nešťastný být nemůže“
Vladimir Savčenko

 

 Více než pětadvacet let se zabývám tématem psychologie komunikace a mezilidských vztahů. V průběhu celého období provádím přednášky, praktické semináře, individuální konzultace a tréningy. Analyzoval jsem získanou zkušenost z práce s klienty a kompletně přehodnotil a přepracoval koncepci pojmu „mezilidské vztahy“. Díky tomu vznikla nová, velmi jednoduchá, srozumitelná a hlavně funkční koncepce vztahů, která funguje bez výjimky u každého člověka, jež se ji rozhodl použít.
   Byly z ní vyňaty všechny interpretace ezoterického, duchovního i náboženského charakteru spojené se vztahy, které kromně působení zmatku a problémů neměly žádný jiný užitek. Důležitá práce byla provedena odstraněním psychologického odpadu z koncepce obecných předsudků a zaběhaných názorů a taky morálních a estetických polopravd. Ve výsledku vzniklo vysoce kvalitní programové zabezpečení pod názvem Psychotechnologie vztahu, které je vhodné pro jakýkoliv biopočítač druhu Homo sapiens.

Jejím využítím se značně zvyšuje úroveň:
- vzájemného pochopení
- energetického potenciálu člověka
- kreditu důvěry ve vztazích
- kreativity a spontánnosti v komunikaci
- emocionálního ukojení a pozitivního myšlení
- uvědomělosti, lepšího pochopení sebe a ostatních lidí
- tvořivého potenciálu a přání ho realizovat
- kvality fyzického a psychoemocionálního zdraví
- sebereflexe a konstruktivní sebekritiky